Legalisatie van documenten

Hoe legaliseert u een document?

  1. Laatst bijgewerkt op

Voor uitgebreidere informatie over legalisatie van documenten kunt u de website van de FOD Buitenlandse Zaken raadplegen.


Legalisatie bestaat erin een document rechtsgeldig te maken voor gebruik in België.


Officieel document uitgereikt door de publieke overheden in INDIA


De meest voorkomende documenten zijn de akten van de burgerlijke stand (huwelijk, geboorte en overlijdensakten), diploma’s, bewijs van goed gedrag en zeden/uittreksel uit het strafregister, en beëdigde verklaringen.

Deze documenten dienen uitsluitend voorzien te zijn van één enkele legalisatie (Apostille) door de Indische autoriteiten. Een tweede legalisatie door de Ambassade / het Consulaat van België is derhalve niet meer vereist.

Voor alle informatie over de procedure en de plaatsen waar u de Apostille kan bekomen, gelieve de website van het Indische Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministry of External Affairs) in New Delhi te raadplegen.


Officieel document uitgereikt door de publieke overheden in SRI LANKA


Sri Lanka heeft het Apostille Verdrag niet geratificeerd: de procedure van de dubbele legalisatie blijft van kracht. Derhalve dient elk officieel document uitgereikt door de overheden van Sri Lanka in eerste instantie gelegaliseerd te worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Sri Lanka en nadien door het ereconsulaat van België in Colombo.

Gelieve rechtstreeks contact op te nemen met hun diensten voor de praktische modaliteiten.


Officieel document uitgereikt door de overheden in BHUTAN


Bhutan heeft het Apostille Verdrag niet geratificeerd: de procedure van de dubbele legalisatie blijft van kracht. Derhalve dient elk officieel document uitgereikt door de overheden van Bhutan in eerste instantie gelegaliseerd te worden door het Bhutanese Ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Ambassade van België in New Delhi.

Opgelet: het ereconsulaat van België in Thimphu is niet bevoegd voor legalisatie van documenten. 


Officieel document uitgereikt door de overheden van BANGLADESH


Bangladesh heeft het Apostille Verdrag niet geratificeerd: de procedure van de dubbele legalisatie blijft van kracht. Derhalve dient elk officieel document uitgereikt door de overheden van Bangladesh in eerste instantie gelegaliseerd te worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Bangladesh en vervolgens door het ereconsulaat van België in Dhaka.

Gelieve rechtstreeks contact op te nemen met hun diensten voor de praktische modaliteiten. 


Officieel document uitgereikt door de overheden van NEPAL


Nepal heeft het Apostille Verdrag niet geratificeerd: de procedure van de dubbele legalisatie blijft van kracht. Derhalve dient elk officieel document uitgereikt door de overheden van Nepal in eerste instantie gelegaliseerd te worden door het Nepalese Ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het ereconsulaat van België in Kathmandu.

Gelieve rechtstreeks contact op te nemen met hun diensten voor de praktische modaliteiten. 


Officieel document uitgereikt door de overheden van de MALEDIVEN


U wordt verzocht rechtstreeks contact op te nemen met de Ambassade van België in New Delhi voor de praktische modaliteiten. 
 

Legalisatie van andere soorten documenten


De meest voorkomende documenten zijn de medische attesten uitgereikt door onze aangestelde artsen, alsook de financiële tenlastenemingen ondertekend door de garant, in het kader van bepaalde visumaanvragen. In voorkomend geval zal de legalisatie rechtstreeks door de Ambassade of door een van de Consulaten-Generaal gedaan worden, afhankelijk van de plaats waar de documenten werden afgegeven.

Gelieve te noteren dat het ereconsulaat van België in Kolkata niet meer bevoegd is voor legalisatie van documenten.
 

Procedure in India


a) Indiening van de documenten bij VFS:

De Belgische VFS Visa Application Centres in New Delhi, Chandigarh, Kolkata, Ahmedabad, Mumbai, Pune, Hyderabad, Chennai en Bangalore zijn bevoegd om documenten die een legalisatie vereisen, aan te nemen. De documenten worden vervolgens toegestuurd aan de Ambassade of aan een van de Consulaten-Generaal en u teruggestuurd via VFS.

b) Rechtstreekse indiening:

Het is mogelijk om de te legaliseren documenten rechtstreeks in te dienen bij de Ambassade of bij een van de Consulaten-Generaal tijdens de openingsuren.
 

Procedure in andere landen van de jurisdictie


Zie hierboven.