Ambassade en Consulaten van België in India
Home Consulaire diensten Belgisch paspoort

Belgisch paspoort

U bent ingeschreven in een consulair register?

 1. Vraag uw paspoort aan waar het u best past
 2. Laat uw biometrische gegevens 1 jaar op voorhand preregistreren

U bent niet ingeschreven in de registers van een consulaire post in het buitenland?

Hoe vraag ik mijn paspoort aan bij mijn consulaat-generaal in New Delhi of Mumbai ?

Hoe vraag ik een preregistratie aan?

Wat moet ik doen in geval van verlies of diefstal?

 

**********

 

U BENT INGESCHREVEN IN EEN CONSULAIR REGISTER?

1. VRAAG UW PASPOORT AAN WAAR HET U BEST PAST

Elke persoon die 6 jaar of ouder is moet zich persoonlijk aanmelden om de biometrische gegevens te kunnen registreren (live foto, vingerafdrukken en handtekening).

Belgen die in het buitenland wonen dienen zich daartoe vaak over langere afstanden te verplaatsen. Plan daarom op voorhand in wanneer u een nieuw paspoort nodig zal hebben (de vervaldatum nadert, er zijn bijna geen vrije pagina’s meer,…) en bekijk welke administratie het meest geschikt is om er uw paspoortaanvraag persoonlijk in te dienen. U kan immers vrij kiezen:

 • Bij het consulaat-generaal waar u ingeschreven bent.
 • Bent u ingeschreven bij het consulaat-generaal in New Delhi : vraag bij hen na wanneer een dienstreis met de biometrische apparatuur bij u in de buurt gepland is.
 • Tijdens een gepland verblijf elders: bij om het even welk ander consulaat-generaal in het buitenland (maar NIET bij een ereconsulaat).
 • Tijdens een verblijf in België: bij de gemeente, te weten,
  - de gemeente waar u laatst ingeschreven was;
  - de gemeente van uw geboorteplaats in België indien u daarna nooit in België ingeschreven was;
  - een gemeente naar keuze indien u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent.

OPGELET: Indien u een paspoort wenst aan te vragen bij een andere administratie dan het consulaat-generaal waar u ingeschreven bent, vraagt u vooraf bij die administratie na hoe lang het duurt voor het paspoort geleverd kan worden. U moet het immers bij diezelfde administratie afhalen. In het buitenland kan dat meerdere weken duren, in België kan dat sneller. De prijs voor een paspoort evenals de betalingsmodaliteiten ervan zijn in België anders dan in het buitenland.

 
2. 
LAAT UW BIOMETRISCHE GEGEVENS TOT 1 JAAR OP VOORHAND PREREGISTREREN

Indien u niet onmiddellijk een nieuw paspoort nodig heeft kan u op voorhand uw biometrische gegevens laten “preregistreren”. Deze worden gedurende 1 jaar bewaard. U kan dit niet doen bij een gemeente in België maar wel:

 • Bij het consulaat-generaal waar u ingeschreven bent.
 • Bent u ingeschreven bij het consulaat-generaal in New Delhi : vraag bij hen na wanneer een dienstreis met de biometrische apparatuur bij u in de buurt gepland is.
 • Tijdens een gepland verblijf elders: bij om het even welk ander consulaat-generaal in het buitenland (maar NIET bij een ereconsulaat).

U moet daarna binnen 1 jaar na de preregistratie het nieuwe paspoort aanvragen bij het consulaat-generaal waar u ingeschreven bent.

Dat kan dan per briefwisseling. U hoeft zich dus niet opnieuw persoonlijk aan te melden. U betaalt overigens enkel op dat moment het paspoort.

 
U BENT NIET INGESCHREVEN IN DE REGISTERS VAN EEN CONSULAIRE POST IN HET BUITENLAND?

U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van een gemeente in België of helemaal nergens ingeschreven.

Dan kan u geen biometrisch paspoort (met een geldigheidsduur van 7 jaar voor volwassenen of 5 jaar voor minderjarigen) bekomen in het buitenland.

Indien noodzakelijk, kan u echter bij een consulaat-generaal of een ereconsulaat een voorlopig paspoort (met een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar) aanvragen.

 
HOE VRAAG IK MIJN PASPOORT AAN BIJ MIJN CONSULAAT-GENERAAL IN NEW DELHI OF MUMBAI ?

Volgende stukken moeten ingediend worden:

OPGELET: het aanvraagformulier van een minderjarige (-18 jaar) moet steeds worden ondertekend door beide ouders. Indien de oudersniet samen wonen, van tafel en bed gescheiden of wettelijk gescheiden zijn, is het akkoord van beide ouders, eventueel op een afzonderlijk document, vereist.

 • 1 recente foto die moet beantwoorden aan de kwaliteitseisen
 • in geval van verlies of diefstal van huidig paspoort: attest van de politie + volledig ingevuld formulier "Verklaring van verlies of diefstal van een Belgisch identiteits- of reisdocument"
 • Het consulaat-generaal waar u ingeschreven bent kan u verzoeken uw administratief dossier te actualiseren met recente documenten inzake residentie en adres in het buitenland, burgerlijke stand,…

Neem contact op met uw consulaat-generaal om:

 • na te gaan of u de aanvraag rechtstreeks bij het consulaat-generaal indient of via het ereconsulaat en de mogelijkheid om al dan niet eerst scans per mail te verzenden;
 • de betalingsvoorwaarden te kennen;
 • een afspraak te maken voor de persoonlijke verschijning die verplicht is voor personen vanaf 6 jaar.

Tijdens de persoonlijke verschijning moet in elk geval het volgende  overhandigd worden:

 • de originelen van bovenvermelde stukken;
 • nodige betaling - zie tarieven

Zodra de aanvraag afgewerkt is duurt het ongeveer twee weken voordat uw consulaat-generaal uw nieuw paspoort van het productiecentrum ontvangt. Het consulaat-generaal of het ereconsulaat zal u verwittigen.

OPGELET: Bij het ophalen van het nieuwe paspoort moet altijd het oude paspoort worden getoond. De pagina’s die geen geldige visa meer bevatten zullen geannuleerd worden waarna het paspoort u wordt teruggegeven, tenzij u het niet terug wilt: dan wordt het vernietigd.

 
HOE VRAAG IK EEN PREREGISTRATIE AAN?

Contacteer uw consulaat-generaal voor een afspraak. U brengt mee:

 • het ingevulde formulier "Verzoek tot preregistratie van biometrische gegevens"
 • 1 recente foto die moet beantwoorden aan de kwaliteitseisen.

Wij registreren uw biometrische gegevens en overhandigen u een bevestigingsformulier. U hoeft niets te betalen. Dat gebeurt pas bij de latere paspoortaanvraag.

U beschikt daarna over 1 jaar om uw paspoortaanvraag in te dienen. U stuurt uw consulaat-generaal bij die gelegenheid:

 • het formulier "Paspoortaanvraag met gebruik van gepreregistreerde gegevens" + het bevestigingsformulier

OPGELET: het aanvraagformulier van een minderjarige (-18 jaar) moet steeds worden ondertekend door beide ouders. Indien de ouders niet samen wonen, van tafel en bed gescheiden of wettelijk gescheiden zijn, is het akkoord van beide ouders, eventueel op een afzonderlijk document, vereist.

 • in geval van verlies of diefstal van huidig paspoort: attest van de politie + het formulier "Verklaring van verlies of diefstal van een Belgisch identiteits- of reisdocument"
 • de nodige betaling - zie tarieven

Zodra de aanvraag afgewerkt is duurt het ongeveer twee weken voordat uw consulaat-generaal uw nieuw paspoort van het productiecentrum ontvangt. Het consulaat-generaal of het ereconsulaat zal u verwittigen.

OPGELET: Bij het ophalen van het nieuwe paspoort moet altijd het oude paspoort worden getoond. De pagina’s die geen geldige visa meer bevatten zullen geannuleerd worden waarna het paspoort u wordt teruggegeven, tenzij u het niet terug wil: dan wordt het vernietigd.

 
WAT MOET IK DOEN IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL?

 

U bent met vakantie in het buitenland

1. Bel DOC STOP om uw paspoort nietig te verklaren en u te beschermen tegen elk frauduleus gebruik van uw identiteit: +32 2 518 2123. 
2. Meld onmiddellijk het verlies/de diefstal bij de lokale politie. Vraag hen een attest dat het verlies/de diefstal bevestigt. 
3. Indien u een paspoort nodig hebt om terug te keren naar België, contacteer dan de ambassade of het consulaat van België in het land waar u zich bevindt.

U woont in het buitenland

1. Bel DOC STOP om uw paspoort nietig te verklaren en u te beschermen tegen elk frauduleus gebruik van uw identiteit: +32 2 518 2123. 
2. Meld onmiddellijk het verlies/de diefstal bij de lokale politie. Vraag hen een attest dat het verlies/de diefstal bevestigt. 
3. Meld het verlies/de diefstal bij uw ambassade of consulaat en stuur hen het attest van de politie.