Ambassade en Consulaten van België in India

België in India

Welcome to our website!

Residence

You are a Belgian who recently moved to India? Are you traveling through India? You need to apply for a visa to travel to Belgium? You want to do business in Belgium or India? Then you are at the right address here. 

This website will also keep you informed of consular matters that apply specifically to Belgians in India, the current affairs of Belgium's foreign policy and other useful information or events.
 

Job offer

(CLOSED) The Consulate General of Belgium in Mumbai is looking for a multi-skilled administrative operative for its visa section.  Read more

The Consulate General of Belgium in Chennai is looking for an Expert. Read more

 

Message to the Belgian citizens in South India

Due to some technical difficulty with the duty number for Belgians in the jurisdiction, you are requested for any emergency to contact the duty mobile of Mumbai on this number - +91 9821429785 until Tuesday February 5, 2019. 

We herewith would like to inform you that the Consul General of Belgium will be from Friday January 18, 2019 until Tuesday February 5, 2019.

During his absence, the Consulate General of Belgium in Chennai will remain open during regular office hours.

However, during this period we will not be able to offer the following consular services from our office in Chennai:

  1. Identity cards
  2. Legalization
  3. Certified copies
  4. Consular certificates
  5. Life certificates
  6. Notarial deeds
  7. Professional card
  8. Mortuary certificates
  9. Civil Status and Nationality deeds certificates

For the above-mentioned services we would like to request you to postpone or advance your requests as much as possible. In case the delivery of such services would nevertheless be urgent during the absence of our Consul General, they can be obtained from our Consulate General in Mumbai:

TCG Financial Centre, 7th floor C-53, G-Block, Bandra Kurla Complex. Bandra (E) 
400098Mumbai 
India

+91 22 265 210 16
+91 22 265 210 19
+91 22 265 210 17
+91 22 265 210 51

Mumbai@diplobel.fed.be

 
Opgelet voor oplichters

De voorbije dagen ontving de FOD Buitenlandse Zaken verschillende meldingen van burgers over pogingen tot oplichting. De oplichters, welke zich via de telefoon voordoen als ambtenaar van Buitenlandse Zaken, proberen met een smoes om de bellers geld afhandig te maken. Gebruik van nieuwe technologieën wekken daarenboven de indruk dat de oproep afkomstig is van Buitenlandse Zaken (waarbij het centraal oproepnummer 02/501.81.11 verschijnt).

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd aan eenieder om geen enkel gevolg te geven aan dergelijke oproepen. De FOD Buitenlandse Zaken neemt immers nooit alleen telefonisch contact op met derden om financiële kwesties te regelen voor welk dossier dan ook.

It is also recommended to report cases of fraud to the FPS itself via the complaints form ( https://diplomatie.belgium.be/nl/Contact/klachten ) or to the federal reporting center ( https://meldpunt.belgie.be / contact point / ).

 

Nieuws

12 feb

Ter gelegenheid van de internationale dag tegen het gebruik van kindsoldaten organiseert België vandaag een informele zitting van de VN-Veiligheidsraad over de rol die de Verenigde Naties kunnen spelen om kindsoldaten te bevrijden en ze opnieuw in de samenleving op te nemen. Kindsoldaten worden wereldwijd gerekruteerd door gewapende groepen of regeringslegers.

12 feb

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders heeft zonet in het Egmontpaleis in Brussel een verbintenis van 2 miljoen euro ondertekend voor het VN-Bureau voor Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC). Dat bedrag zal worden gebruikt door een fonds van UNODC dat corruptie en misdaad bestrijdt tegen de wilde fauna en de wouden in Afrika. Wilde diersoorten zijn een onvervangbaar onderdeel van de natuurlijke rijkdommen van de planeet. Milieucorruptie bestrijden, beschermt de ecosystemen en de biodiversiteit voor de huidige en de toekomstige generaties.

07 feb

De Stichting Bernheim kent voor het academisch jaar 2019-2020 zes beurzen toe (drie Nederlandstalige en drie Franstalige) om gedurende 10 maanden een stage te volgen op onze FOD en op de permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. Een buitengewone kans om alvast een en ander over Europa op te steken!

05 feb

Welke ontwikkelingsprojecten financiert België waar? Het is een van de vragen waarop openaid.be een antwoord geeft. Het nieuwe dataportaal is het sluitstuk van de inspanningen om het Belgisch Ontwikkelingsbeleid transparanter te maken. België treedt hiermee toe tot het koppeloton van de meest transparante donoren ter wereld. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo lanceerde de dataportaal vandaag tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de actoren van het Belgische ontwikkelingsbeleid.

04 feb

In december 2017 besliste de regering om de terugkeer van Belgische kinderen jonger dan 10 jaar van buitenlandse strijders te vergemakkelijken als ze gelokaliseerd zijn. In overeenstemming met deze beslissing heeft de Belgische overheid op 22 januari aan twee kinderen van wie de moeder, Amina Ghezzal, momenteel in de gevangenis in Turkije zit en van wie de vader overleden is, de nodige reisdocumenten voor buitenlanders afgegeven.