Ambassade en Consulaten van België in India
Home Naar België komen Werken in België

Werken in België

Gelieve te noteren dat er twee mogelijkheden zijn om in België te werken:

 • Als werknemer, onderzoeker of stagiair met een baan, met een Werkvergunning. In dit geval, gelieve de visumrubriek te consulteren die special voor dit onderwerp werd ontworpen. 
   
 • Als zelfstandige: u wenst uw eigen bedrijf op te richten in België. U dient in het bezit te zijn van een Beroepskaart en een visum om naar België te reizen. Het is verplicht om vooraf een aanvraag voor een Beroepskaart in te dienen. Eens u bevestiging ontvangt dat uw kaart mag uitgereikt worden, kunt u uw visumaanvraag indienen.

Voor te leggen documenten voor een aanvraag van een Beroepskaart:

Afhankelijk van de stad in België waar u uw zaak wenst op te starten, gelieve de website van de bevoegde regionale autoriteit te consulteren:

Vlaanderen
Vlaamse overheid 
E-mail: beroepskaart@vlaanderen.be
Website: Beroepskaart voor vreemdelingen    
Tel.: 02 553 08 80

Brussel
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 
E-mail:  arbeid.eco@gob.irisnet.be  
Website: De beroepskaart voor vreemdelingen   
Tel.: 02 204 13 99 
Tel.: 02 204 15 28

Bruxelles
E-mail : travail.eco@sprb.irisnet.be
Site web : Carte professionnelle pour étrangers   
Tél. : 02 204 13 99 
Tél. : 02 204 15 28

Wallonie
Service public de Wallonie 
E-mail : professionalcard@spw.wallonie.be  
Site web : La carte professionnelle   
Tél. :  081 33 43 92

Gelieve te noteren dat alle dossiers ten minste het volgende moeten bevatten:

 • 1 set originele documenten en 2 complete sets met kopieën van de documenten
 • 3 paspoortfoto’s
 • Uw curriculum vitae
 • Documenten die uw huidige professionele activiteiten bevestigen en een business plan met omschrijving en rechtvaardiging van de professionele activiteit die u in België wenst uit te oefenen
 • Professionele referenties en aanbevelingsbrieven
 • Kopie van uw belastingaangifte van de laatste 3 jaar & kopie van uw bankuittreksels van de laatste 6 maanden
 • Een recent bewijs van goed gedrag en zeden (niet ouder dan 6 maanden), voorzien van een apostille

Het volledige dossier moet ingediend te worden bij de Ambassade of bij een van de Consulaten-Generaal, enkel op afspraak. Betaling wordt gedaan op het ogenblik van het interview. De Ambassade of het Consulaat-Generaal zal uw aanvraag overmaken aan het regionale Ministerie dat bevoegd is voor deze materie.