Ambassade en Consulaten van België in India
Home Naar België komen Visum voor België Visum voor België indien u in India woont

Visum voor België indien u in India woont

  1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?
  2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
  3. Welke documenten moet u voorleggen?
  4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
  5. Medisch attest - Erkende artsen
  6. Contact

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt momenteel volledig vernieuwd en is nog in opbouw. Merkt u dat er een link niet werkt, ga dan naar de openingspagina van de website: https://dofi.ibz.be/nl
 

NIEUWE PROCEDURE WERKVERGUNNING  : Sinds 01/01/2019 is de dubbele procedure voor het aanvragen van een werkvergunning én een verblijfsvergunning vervangen door één enkele procedure. Lees meer.

NIEUWE PROCEDURE VISUM LANG VERBLIJF TYPE D (meer dan 90 dagen) : De aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden in een Visa Application Center (VAC) van VFS in India sedert 01/12/2018.  We nodigen u uit het wettelijk kader voor deze nieuwe procedure hier te lezen.  Om uw bezoek aan een VAC van VFS in India te regelen, klik hier.  Deze nieuwe procedure houdt in dat de kost voor het visum aan het Visa Application Center (VAC) moet betaald worden en niet aan de Ambassade.

1. Waar, wanneer en hoe kunt u een visumaanvraag indienen?

New Online Visa Application Procedure
vanaf 25/01/2017
(zie pagina in het Engels)

Ingevolge de inwerkingtreding van de nieuwe Visumcode vanaf 02.02.2020 kunnen enkel houders van een officieel paspoort, familieleden van EU-burgers en VIPs met een uitnodiging van de Ambassade of het Consulaat van België een aanvraag indienen rechtstreeks bij de Ambassade in New Delhi of het Consulaat-generaal in Mumbai.  De beslissing om een aanvrager als VIP te erkennen komt uitsluitend toe aan de betrokken Belgische missie.

 
2. Hoeveel bedraagt de handling fee ?

De handling fee wordt in Indiase roepies betaald overeenkomstig de wisselkoers medegedeeld door de Ambassade van België in New Delhi. Deze kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. De handling fee wordt niet terugbetaald.

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de handling fee 80 euro, behalve voor kinderen tussen 6 en 12 jaar is het 40 euro en voor kinderen tot 6 jaar is het gratis.

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee 180 euro.

Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd.  

BELANGRIJK

De te betalen retributiebedragen wijzigen vanaf 26 mei 2022.

Voor meer informatie gelieve de volgende link te consulteren :  https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/retributie

De visumaanvragers dienen het bewijs van volledige betaling van de retributiebedragen voor te leggen bij voorlegging van de visumaanvraag.  Zonder bewijs van betaling worden de visumaanvragen niet ontvankelijk verklaard en niet behandeld.

Herhaling : de retributiebedragen worden niet terugbetaald bij weigering van visum.

Aanvragers die hun dossiers indienen bij het Belgische VAC zullen een service fee (inclusief een diensten- en onderwijstaks) ten bedrage van 1200/- Rs. moeten betalen, in cash. Aanvragers die vrijgesteld zijn van de ‘handling fee’, zijn niet vrijgesteld van de vereffening van de dienstentaks.

 
3. Welke documenten moet u voorleggen ?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde Belgische instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)

Belangrijk! Terugkeergaranties (migratie-risicobeoordeling): de visumaanvrager wordt geadviseerd om zoveel mogelijk informatie en documenten te verstrekken over de familie, professionele, sociaal-economische en erfgoedsituatie van de aanvrager (bijv. Bewijs van familiebanden die de aanvrager met het land heeft, een bewijs van de bron en de regelmaat van het inkomen van de aanvrager of zijn echtgenote, een bewijs van eigendommen, enz.).

Deze informatie en documenten zijn essentieel om de intentie te beoordelen het Schengengrondgebied te verlaten nadat het visum is verlopen.

Sinds mei 2020 wordt een geharmoniseerde lijst van bewijsdocumenten opgelegd aan visumplichtige personen (C visa) die in India resideren. Ze is het resultaat van een Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. 
Belangrijke informatie aangaande de Schengenvisumaanvragen en de specifieke details betreffende de geldigheid van Indiase paspoorten vindt u hier: Schengen Common Information.

De overzeese medische reisverzekering, vereist voor een visum kort verblijf (C-visum) en geldig voor alle Schengenlanden, moet de aanvrager dekken voor tenminste 30000 euro of het equivalent, voor alle risico’s, bv. ongevallen, ziekte, dringende medische evacuatie, repatriëring van stoffelijke overschotten, etc. De polis moet duidelijk de geldigheidsperiode te specifiëren en de volledige duur van de reis dekken, inclusief de datum van aankomst en vertrek. Gelieve op de volgende link te klikken voor de erkende lijst van verzekeringsmaatschappijen in India.

Gelieve te noteren dat de reisverzekeringspolis moet ondertekend worden door de aanvrager vooraleer deze samen met de aanvraag in te dienen. 

Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 59 maanden bijgehouden in het VIS. Indien u de voorbije 59 maanden uw vingerafdrukken heeft laten afnemen in het kader van een Schengen visumaanvraag, dan bent u niet genoodzaakt ze opnieuw te laten registreren. Mocht u onzeker zijn of uw vingerafdrukken de laatste 59 maanden werden geregistreerd, dan is het aangeraden uw visumaanvraag in persoon binnen te brengen. We trekken er uw aandacht op dat, in geval de vingerafdrukken niet aanwezig zijn in de VIS gegevensbank, u gevraagd zal worden nogmaals te komen voor de afname ervan. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen)

NIEUWE PROCEDURE WERKVERGUNNING : Sinds 01/01/2019 is de dubbele procedure voor het aanvragen van een werkvergunning én een verblijfsvergunning vervangen door één enkele procedure. Lees meer.

--------------

NIEUWE PROCEDURE VISUM LANG VERBLIJF TYPE D (meer dan 90 dagen) : de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden in een Visa Application Center (VAC) van VFS in India sedert 01/12/2018.  We nodigen u uit het wettelijk kader voor deze nieuwe procedure hier te lezen.  Om uw bezoek aan een VAC van VFS in India te regelen, klik hier.  Deze nieuwe procedure houdt in dat de kost voor het visum aan het Visa Application Center (VAC) moet betaald worden en niet aan de Ambassade.

Afhankelijk van het type van visum lang verblijf (D-visum) dat u nodig hebt, zult u een medisch attest moeten voorleggen dat bekomen kan worden via een van de door de Ambassade/Consulaat-Generaal van België erkende dokters. Voor contactgegevens, zie punt 5 hieronder.

Officiële documenten uitgereikt door de lokale overheden (huwelijks-, geboorte- en overlijdensakten, of diploma’s, attesten van goed gedrag en zeden/uittreksel uit het strafregister en beëdigde verklaringen) moeten vóór de indiening van het visumdossier gelegaliseerd worden. Klik hier voor alle informatie over legalisaties.

Indien deze documenten niet rechtstreeks in het Engels opgesteld zijn, moeten zij vertaald worden door een aangestelde vertaler naar een van de Belgische nationale talen toe. Klik hier voor alle inlichtingen betreffende vertalingen.  

 
4. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Ambassade / het Consulaat-Generaal van België moet in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgische grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade / het Consulaat-Generaal van België u het referentienummer van uw dossier mede. Vanaf dit moment is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige contactpunt voor alle vragen aangaande de stand van uw visumaanvraag.

Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussels, T: +32.2.793.80.00,infodesk@ibz.fgov.be). U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Aan de hand van uw paspoortnummer en familienaam kunt u het verloop van uw visumaanvraag volgen op de Belgische website van de VFS (klik hier).

De Ambassade / het Consulaat-Generaal van België zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

 
5. Medisch attest - Erkende artsen

U kunt uw medische attesten bekomen via een van de door de Ambassade/het Consulaat-generaal erkende artsen uit onderstaande lijst.

NEW DELHI

Dr. Rajiv BHALLA 
Helvetia Diagnostics & Healthcare 
B-2, Greater Kailash Part 1 
New Delhi 
Tel: (+91) (011) 4656 6999, (+91) 98680 65972
Mob. (+91) 98114 44469
Email: drbhalla@hotmail.com 

Dr. Rajiv KOHLI 
c/o Dr. Ved Prakash Kohli Medical Center 
A-23 Ground Floor, Hauz Khas 
New Delhi 110 016 
Tel: (+91) (011) 4022 4399 / 4022 4299 
Mob: (+91) 98102 82553
Email: customercare@vpkmc.com 
           drrajiv@vpkmc.com 

KOLKATA

Dr. Subhankar Chakrabarti, MBBS (Cal) 
New Sab's Clini, AE-34/1 
Subhash Abasan, Beside UBI 
Kestopur; Kolkata - 700101 
Tel: (+91) (033) 2591 0801; Mobile: (+91) 98310 68040 
Openingsuren: dagelijks van 10u30 tot 11u30 [Indiase tijd] en van 18u00 tot 7u30 [Indiase tijd]. GESLOTEN OP ZONDAG.

MUMBAI

Dr. M. M. Meraney and Dr. Rohit Barman 
(Dr. Usha Lulla Talvadkar vervangt Dr. M. M. Meraney in zijn afwezigheid
(Dr. Meenal Shah vervangt Dr. Rohit Barman in zijn afwezigheid
Breach Candy Hospitaland Research Centre 
60 Bhulabhai Desai Road 
Mumbai 400 026 
Dr. M. M. Meraney - Tel: (+91) (022) 2366 7800 / 2366 7860 
Dr. R. Barman - Tel: (+91) (022) 2366 7800 / 2351 7675

Voor meer informatie : https://www.breachcandyhospital.org/index.php/departments1/belgium-visa

BANGALORE

Dr. K.S. Chandramouli / Dr. G.D. Ravindran/ Dr. Jyothi Iddiculla/ Dr. Seena Sankar/ Dr. Ratnamalla Choudhury/ Dr. Souyma Umesh/ Dr. Geetha Ann Francis/ Dr. Anusuya DS/ Dr. Abdul Mateen Athar 
Voor aanvragers tot 15 jaar : Dr. Sanjiv Lewin/ Dr. Chitra Dinakar/ Dr. Fulton Dsouza/ Dr. Ranjini Srinivasan/ Dr. Sushma K

De voormelde artsen kunnen gecontacteerd worden in het: 
St. John’s Medical College Hospital 
St. John’s National Academy of Health Sciences 
John Nagar 
Bangalore 560 034 
Tel: (+91) (080) 2206 5169 / 2206 5000 
Fax (+91) (080) 2553 0070 
E-mail: sjmch.pro@stjohns.in, sjmch.cms@stjohns.in, sjmch.infodesk@stjohns.in

Dr. Anindita Bhateja / Dr. Shalini C
SPARSH Super Speciality Hospital
146 Infantry Road
Bangalore 560001
Tel: +91 80 6122 2000
https://www.sparshhospital.com/   

Dr. B D Shashidhar
Republic Hospital
No. 5 Langford Gardens
Bengaluru
Karnataka 560025
Tel: + 91 80 4124 5450
Consultation Time : Morning 10.30 Am to 12 Noon
Evening  5.30 Pm to 7.00 Pm

CHENNAI

Dr. B. Krishna Rau / Dr. Sharon Krishna 
Billroth Hospital R.A. Puram 
52, 2nd Main Road, R A Puram, 
Chennai 600 028 
Tel: (+91) (044) 2464 1111 Extn: 151, between 09.00–13.00 
E-mail: bkr@vsnl.com

HYDERABAD

Dr. Pramati Reddy / Dr. Indira Reddy Ramasahayam 
Apollo Health City 
Jubilee Hills 
Hyderabad-33 
Tel: (+91) (040) 2360 7777 
Fax: (+91) (040) 2360 7530

Dr. Vikram Varma Jampana MD (General Medecine)

Consultant Internal Medicine

Regd No.: 54526

Care Hospitals, Hi-Tech City, Hyderabad.

Old Mumbai Highway, Near Cyberabad Police Commissionerate,

Hyderabad 500032

Tel : +91-40-33623500-3999

For appointments call 1800 108 3999

E: feedbackhitech@carehospitals.com,

W: www.carehospitals.com/hitechcity

 

Dr. Shiva Raju
Sr Consultant Physician & Diabetologist
KIMS SECUNDERABAD
1-8-31/1, Minister Rd, Krishna Nagar Colony,
Begumpet,
Secunderabad - 500003
Telangana
T : +91-40-4488 5000 / +91-40-4488 5184
F : +91-40-27840980
E: assistance@kimshospitals.com
W: www.kimshospitals.com/secunderabad/

PUNE

Dr. P.K. Grant, Dr. Nirmala Castellino, Dr. Neelima Limaye 
Ruby Hall Clinic 
40, Sassoon Road, 
Pune 411 001 
Tel: (+91) (020) 2612 3391 / 6645 5100 
Fax: (+91) (020) 2612 4529 

 
6. Contact

Indien u, na het aandachtig lezen van de volledige website, nog vragen over de visumprocedures zou hebben, kunt u de Ambassade / het Consulaat-Generaal van België contacteren via newdelhi.visa@diplobel.fed.be of mumbai.visa@diplobel.fed.be.

Indien u meer informatie of details betreffende uw visumaanvraag zou wensen, kan u contact opnemen met ons via VFS:

- Voor visumaanvragen uit West-India en Zuid-India bij het Consulaat Generaal in Mumbai: 
(maandag-vrijdag, behalve op verlofdagen van het Consulaat) 
Tel. : (+91) (022) 6176 6920 tussen 08:00 en 17:00 
Email : infowest.belin@vfshelpline.com 

- Voor visumaanvragen uit Noord-India en Oost-India bij de Ambassade in New Delhi: 
(maandag-vrijdag, behalve op verlofdagen van de Ambassade) 
Tel. : (+91) (022) 6176 6920 tussen 08:00 en 17:00 
Email : infonorth.belin@vfshelpline.com 

Snel naar

Links