Visum voor België als u in Sri Lanka woont

Hoe vraagt u een visum voor België aan als u in Sri Lanka woont

  1. Laatst bijgewerkt op

Nieuwe procedure werkvergunning

Sinds 01/01/2019 is de dubbele procedure voor het aanvragen van een werkvergunning én een verblijfsvergunning vervangen door één enkele procedure. Lees meer.

Nieuwe procedure visum lang verblijf type D (meer dan 90 dagen)

De aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden in een Visa Application Center (VAC) van VFS in India sedert 01/12/2018. We nodigen u uit het wettelijk kader voor deze nieuwe procedure. Regel uw bezoek aan een VAC van VFS in India via de VFS-website. Deze nieuwe procedure houdt in dat de kost voor het visum aan het Visa Application Center (VAC) moet betaald worden en niet aan de Ambassade.

Waar, wanneer en hoe kunt u een visumaanvraag indienen?

Indien u een Schengenvisum kort verblijf (max. 90 dagen) C-type wenst, gelieve u te wenden tot de Ambassade van Zwitserland in Colombo, die België vertegenwoordigt voor deze kwestie. Voor alle inlichtingen aangaande adres, openingsuren en andere praktische modaliteiten, gelieve rechtstreeks de visumpagina van hun website te raadplegen.

De vertegenwoordiging van visumaangelegenheden in Sri Lanka door Zwitserland geldt enkel voor C-visa, nodig voor de volgende redenen:

  • Toeristische bezoeken
  • Familie- of vriendenbezoeken
  • Culturele of sportmanifestaties
  • Zakenreizen
  • Korte stages
  • Doorreis door het Schengengebied

Visumaanvragen kort verblijf die een terugkeer naar België (bv. wanneer de Belgische verblijfsvergunning van de aanvrager verloren of vervallen is) of een langer verblijf in België (bv. huwen in België) beogen, vallen niet onder de vertegenwoordigingsovereenkomst en moeten ingediend worden op het VFS visumkantoor in New Delhi. Voor meer inlichtingen kan u een bericht sturen naar newdelhi.visa@diplobel.fed.be.
 

Hoeveel kost de handling fee?

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de handling fee 90 euro, voor kinderen tussen 6 en 12 jaar is het 45 euro en voor kinderen tot 6 jaar is het gratis.

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee 180 euro.

Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd.  

Belangrijk

De te betalen retributiebedragen wijzigen vanaf 26 mei 2022.

Voor meer informatie gelieve de website van Vreemdelingenzaken te consulteren.

De visumaanvragers dienen het bewijs van volledige betaling van de retributiebedragen voor te leggen bij voorlegging van de visumaanvraag.  Zonder bewijs van betaling worden de visumaanvragen niet ontvankelijk verklaard en niet behandeld.

Herhaling : de retributiebedragen worden niet terugbetaald bij weigering van visum.

Gelieve contact op te nemen hetzij met de Ambassade van Zwitserland, hetzij met het ereconsulaat van België in Colombo voor de betalingsmodaliteiten.
 

Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde Belgische instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Afhankelijk van het type van visum lang verblijf (D-visum) dat u nodig hebt, zult u een medisch attest moeten voorleggen dat bekomen kan worden via een van de door de Ambassade van België erkende dokters. Voor contactgegevens, zie punt 5 hieronder.

Officiële documenten uitgereikt door de lokale overheden (huwelijks-, geboorte- en overlijdensakten, of diploma’s, attesten van goed gedrag en zeden/uittreksel uit het strafregister en beëdigde verklaringen) moeten vóór de indiening van het visumdossier gelegaliseerd worden. Klik hier voor alle informatie over legalisaties.

Indien deze documenten niet rechtstreeks in het Engels opgesteld zijn, moeten zij vertaald worden door een aangestelde vertaler naar een van de Belgische nationale talen toe. Klik hier voor alle inlichtingen betreffende vertalingen.
 

Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag

In bepaalde gevallen moet de Ambassade van België de visumaanvragen voorleggen voor beslissing aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgische grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade/het Ereconsulaat van België u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit moment is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige contactpunt voor alle vragen aangaande de stand van uw visumaanvraag.

Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussels, T: +32.2.793.80.00,infodesk@ibz.fgov.be). U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Aan de hand van uw paspoortnummer en familienaam kunt u het verloop van uw visumaanvraag volgen op de Belgische website van de VFS.

De Ambassade / het Ereconsulaat van België zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.
 

Medisch attest en erkende artsen

U kunt uw medische attesten bekomen bij één van de volgende erkende artsen :

DR. A.M. SEBASTIAMPILLAI
Medical Clinic & Surgery
166/12, Kirulapone Avenue
Colombo 05, SRI LANKA
Tel: +94112514104,+94112582190
Mobile: +94777845674 (0777845674)
Email: sam.anton@ymail.com

DR. A.D.P.A. WIJEGOONEWARDENE
Office: 742A, Maradana Road
Colombo 10, SRI LANKA
Tel: +940112699120
Mobile: +940777771369
Residence : 7, Borella Cross Road
 Colombo 08, Sri Lanka
Tel: +940112695776
Email: drpreethiw@gmail.com
 

Contact

Indien u, na het aandachtig lezen van de volledige website, nog vragen over de visumprocedures zou hebben, kunt u de Ambassade van België contacteren enkel via newdelhi.visa@diplobel.fed.be.