Ambassade en Consulaten van België in India
Home Naar België komen

Naar België komen

 

BELANGRIJK

Voor vragen over:

 • de vanaf 25/12/2020 verplichte negatieve PCR-test voor vertrek, voor reizigers die uit een rode zone naar ons land willen reizen en minstens 12 jaar oud zijn (niet voor residenten in België)
 • het Passagier Lokalisatie Formulier
 • de quarantaine- en testverplichting in België bij terugkeer uit een rode zone,

raadpleeg de website https://www.info-coronavirus.be/nl/ of contacteer de FOD Volksgezondheid via telefoon 0800 14 689 of mail naar info.coronavirus@health.fgov.be.

Vanaf 01 september 2021 hebben de Belgische autoriteiten beslist om een ​​vaccinatiecertificaat te aanvaarden dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels :

 • gegevens waaruit valt te af te leiden wie de gevaccineerde persoon is (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
 • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle dosissen voorzien in de bijsluiter van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “https://www.infocoronavirus.be/nl/” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, werden toegediend;
 • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend;
 • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin dat werd toegediend;
 • de naam van het land waar het vaccin is toegediend;
 • de afgever van het bewijs van vaccinatie met diens handtekening, stempel of een digitaal leesbare unieke certificaatidentificatiecode.

Volgende vaccins zijn momenteel op datum van 01.09.2021 erkend: Pfizer, Moderna, AstraZeneca-Vaxzevria-Covishield en Janssen

Het verbod van niet-essentiële reizen naar België is niet meer van toepassing op reizigers die vóór aankomst op het grondgebied beschikken over een vaccinatiecertificaat dat voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden.

Dit betekent dat u ook zonder essentiële reden naar België mag reizen, maar enkel in de volgende gevallen:

 • Als u bent gevaccineerd met Covishield en uw tweede dosis ten minste 14 dagen geleden is toegediend
 • EN je hebt een vaccinatiecertificaat van Indian Cowin waarin staat dat:
  - U bent gevaccineerd met Covishield
  - De data van de twee dosissen van het vaccin (als uw definitieve certificaat alleen de tweede dosis vermeldt, moet u ook het voorlopige certificaat overleggen)
  - Uw naam, leeftijd, identiteitsnummer
  - Uw tweede dosis is meer dan 14 dagen oud

Als je een geldig visum hebt (zelfs afgegeven vóór maart 2020): je hebt geen essentieel reiscertificaat meer nodig.

Indien u geen geldig visum heeft: u kunt nu een visum aanvragen via VFS (C of D visum afhankelijk van het doel van uw reis, zie hiervoor onze website). U moet uw vaccinatiecertificaat aan VFS overleggen.

Indien u per vliegtuig reist, is de luchtvaartmaatschappij ertoe gehouden vóór het instappen in het vliegtuig na te zien of de hierboven bedoelde reizigers, in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat.

Bij gebrek aan dit vaccinatiecertificaat, is de luchtvaartmaatschappij ertoe gehouden het instappen te weigeren. Bij gebrek aan dit vaccinatiecertificaat of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit vaccinatiecertificaat, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Voor reizigers die niet volledig gevaccineerd zijn met Covishield (slechts 1 dosis) of helemaal niet gevaccineerd zijn, gelden nog steeds de vorige reisregels: Alleen essentiële reizen binnen België zijn toegestaan. Als u een visum heeft dat is afgegeven vóór maart 2020 of een Schengenvisum dat is afgegeven door een ander land, moet u een essentieel reiscertificaat aanvragen.

Belangrijke opmerking: er blijven specifieke voorwaarden van toepassing vóór en bij uw aankomst in België (PLF, quarantaine en tests). Lees meer details op: https://www.info-coronavirus.be

Visum voor België

Studeren in België

Werken in België

Links