Notariële akten

Informatie over de notariële bevoegdheden.

  1. Laatst bijgewerkt op

Voor alle informatie over notariële akten kunt u terecht op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.


In elk mensenleven doen zich een aantal gebeurtenissen voor waarvoor men zich verplicht tot een notaris dient te wenden (bv. voor een huwelijkcontract, een wijziging van het huwelijkstelsel, een samenlevingscontract, een schenking, een aankoop of verkoop van een onroerend goed, een hypothecaire lening, een openbaar of internationaal testament, een vereffening van een nalatenschap, enz.).

Onze landgenoten in het buitenland vormen uiteraard geen uitzondering op deze regel. Wanneer zij geconfronteerd worden met erfgoedkwesties of problemen aangaande familierecht kunnen zij, naargelang het geval, beroep doen op de lokale bevoegde autoriteit of staat het hen ook vrij om de tussenkomst van de Ambassade of het Consulaat-Generaal te vragen.

In dit laatste geval dient uw notaris in België een ontwerp-akte voor te bereiden en deze per e-mail toe te sturen aan de Dienst Notariaat van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, waar hij ook terecht kan voor praktische vragen via het e-mailadres notaribox@diplobel.fed.be

De Ambassade of het Consulaat-Generaal zal dan de nodige instructies ontvangen met betrekking tot het verlijden van de akte, die steeds op afspraak gedaan worden.