Ambassade en Consulaten van België in India
Home Consulaire diensten Inschrijving in de consulaire registers

Inschrijving in de consulaire registers

Nut van uw inschrijving
Wat te doen voordat u België verlaat
Hoe zich in te schrijven
Uw gegevens wijzigen na inschrijving
Verhuizen naar andere plaatsen of terug naar België

**************

NUT VAN UW INSCHRIJVING

Sinds de inwerkingtreding van het consulair wetboek op 15/06/2014 wordt administratieve bijstand enkel verleend aan Belgen die zijn ingeschreven in de consulaire registers.

Dankzij uw inschrijving kunt u zich rechtstreeks richten tot de consulaire post voor uw administratieve diensten, zoals de afgifte van een paspoort, een identiteitskaart of consulaire attesten (bijv. attest van verblijf,  van inschrijving, nationaliteitsbewijs, attest van gezinssamenstelling, levensbewijs, enz.)

U kunt ook deelnemen aan de federale en Europese parlementsverkiezingen in België, mits u zich ook op de kieslijsten inschrijft. lees meer...

Buitenlanders die tot uw gezin behoren kunnen ook, voor informatiedoeleinden, in de consulaire registers worden ingeschreven. Deze inschrijving verleent hen echter niet het recht op een ​​Belgische identiteitskaart of paspoort, noch het recht om als Belgische kiezer te worden ingeschreven. Voor consulaire bijstand moeten zij zich richten tot hun eigen nationale consulaire vertegenwoordiging.
 

WAT MOET U DOEN ALVORENS BELGIË TE VERLATEN

U kunt zich niet in de consulaire registers inschrijven als u nog steeds bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente. Vraag dus uw schrapping alvorens België te verlaten. De gemeente zal u het bewijs van schrapping "model 8" geven. lees meer ...
 

HOE ZICH IN TE SCHRIJVEN

1. De Belgische ambassade in New Delhi en het consulaat-generaal in Mumbai bieden u vanaf 30/11/2020 de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters via https://econsul.diplomatie.be/
U heeft toegang tot deze website als u :
- Belg bent
- niet (meer) ingeschrven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld
- beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID
- uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer

2. Het blijft evenwel mogelijk om zich in te schrijven volgens de hierna vermelde instructies : 

Men hoeft zich NIET persoonlijk aan te melden op de ambassade of het consulaat-generaal. Het volstaat dat u gescande exemplaren stuurt van de volgende documenten:

1. Het formulier, naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend. U vult één formulier per gezinslid in.

U vindt de formulieren hier. Opgelet, gebruik het gepaste formulier naargelang het gaat om  een volwassene, een minderjarig kind of een gezinslid met een andere nationaliteit dan de Belgische.

2. Een fotokopie van uw Belgische identiteitskaart (eID)

Voor meer informatie over de geldigheid van een eID en hoe een nieuwe eID aan te vragen klik hier.

3. Een fotokopie van uw Belgisch paspoort

Klik hier om te weten waar en hoe u een nieuw paspoort kunt aanvragen.

4. Een fotokopie van het bewijs van uw legaal verblijf in het rechtsgebied

voor India: het lange termijn visum, de OCI-kaart, ...
voor Bhutan, Bangladesh, Malediven, Nepal, Sri Lanka: lange termijn visum, paspoort van het betrokken land indien u diens nationaliteit bezit, ...

5. Een fotokopie van het bewijs van uw huidige woonplaats

-de "aadhaar" -kaart
- of een recent document, minder dan 6 maanden oud, opgesteld op naam van het gezinshoofd met duidelijke vermelding van het adres van de woning (bijv. energierekening - elektriciteit / water / gas-, telecom rekening - tel / GSM / internet, huurovereenkomst, schoolattest van het kind, ....).

6. Het/de inschrijvingformulier/en voor verkiezingen voor Belgen in het buitenland

Alleen voor Belgische leden van het gezin die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

7. FACULTATIEF: het "model 8", bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters van de gemeente

Alleen als u uit België komt en het nog steeds in uw bezit is. Hier vindt u een modelbrief mocht u vergeten zijn de schrapping bij de gemeente aan te vragen.
 

UW GEGEVENS WIJZIGEN NA INSCHRIJVING

Als uw dossier up-to-date is, kunnen we u sneller helpen, vooral in gevallen waar u dringende humanitaire hulp nodig heeft (bijv. bij ongelukken, rampen, evacuaties, enz.). Gelieve ons daarom na uw inschrijving op de hoogte te stellen van elke wijziging:

Elke verandering van woonplaats binnen een maand na de wijziging met behulp van het toepasselijk formulier waaraan de bewijsstukken – zie hierboven - worden gehecht.

Elke verandering van burgerlijke staat, van uzelf of van uw gezinsleden, door middel van een letterlijk afschrift van de betrokken akte, bijvoorbeeld een akte van huwelijk, echtscheiding, geboorte of adoptie of een verklaring van naamsverandering.

Elke verandering in de samenstelling van uw gezin.

Elke wijziging van nationaliteit door middel van een authentieke akte / attest uitgegeven door de bevoegde buitenlandse  overheid.

Elke verandering van stemwijze voor de verkiezingen alsook elke Belg die de leeftijd van 18 jaar bereikt na inschrijving in de consulaire registers. lees meer...

Het Consulaat-Generaal neemt deze wijzigingen op in uw administratief dossier en past uw gegevens aan in het Nationaal Register.
  

VERHUIZEN NAAR ANDERE PLAATSEN OF TERUG NAAR BELGIË

Wanneer u terugkeert naar België of in het buitenland verhuist naar het rechtsgebied van een ander consulaat-generaal, vergeet dan niet uw Consulaat-Generaal schriftelijk te informeren over uw vertrek.

Wanneer u in het buitenland verhuist buiten het rechtsgebied van uw huidig consulaat-generaal schrijft u zich in  bij  het consulaat-generaal bevoegd  voor van uw nieuwe woonplaats.

Wanneer u terugkeert naar België, heeft u na uw aankomst 8 dagen tijd om u bij de gemeente aan te melden. U vindt ook veel informatie in  'Terug in België' op de federale portaalsite.