Ambassade en Consulaten van België in India

Aangestelde vertalers

De buitenlandse akten die in België geldig moeten zijn voor de burgerlijke stand of nationaliteitsdoeleinden dienen uiteraard gelegaliseerd en vertaald te worden naar een nationale Belgische taal (Nederlands, Frans of Duits) toe. Dit geldt bijgevolg voor bijvoorbeeld een geboorteaangifte, een nationaliteitstoekenning of een overschrijving van een akte.

Opgelet: indien, in het kader van een visumaanvraagdossier, een akte opgesteld is in het Engels, hoeft deze akte niet vertaald te worden, enkel gelegaliseerd.

U kunt een vertaling van de akte vragen hetzij in het land van oorsprong, hetzij in België alwaar een lijst van beëdigde vertalers verkrijgbaar is bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. In elk geval dient de handtekening van de vertaler gelegaliseerd te worden. 
  
  
In India

Elke akte, vertaald door één van de ‘Alliances Françaises’ in India, zal aanvaard worden mits het document voorzien is van de stempel van het instituut, alsook van de naam en de handtekening van de directeur.

Er zijn 16 ‘Alliances Françaises’ in India: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Goa, Hyderabad, Jaipur, Karakal, Kolkata, Mahe, Mumbai, New Delhi, Pondicherry, Pune en Trivandrum.

Consulteer deze website voor de contactgegevens.

De vertaling, vastgeniet aan de originele akte, zal vervolgens gelegaliseerd moeten worden door de Ambassade of het Consulaat-Generaal. 
  
  
In Nepal

Voor vertalingen naar het Frans toe, gelieve u te wenden tot de ‘Alliance Française’ in Kathmandu (direction2.afk@gmail.com; gsm: +977-9801049778). Deze vertalingen zullen aanvaard worden mits zij voorzien zijn van de stempel van het instituut, alsook van de naam en de handtekening van de verantwoordelijke (dhr. Prabin Bikram Rana).

Voor vertalingen naar het Nederlands toe, gelieve u te wenden tot dhr. Tenzing David Sherpa (tenzing.david.sherpa@gmail.com; gsm: +977-9851170514). Deze vertalingen zullen aanvaard worden mits zij voorzien zijn van de stempel, de naam en de handtekening van de verantwoordelijke (dhr. Tenzing David Sherpa).

De vertaling, vastgeniet aan de originele akte, zal vervolgens gelegaliseerd moeten worden door het Ereconsulaat van België in Kathmandu.

 

In Sri Lanka

Voor vertalingen naar het Frans toe, gelieve u te wenden tot de volgende personen die samenwerken met de Alliance Française de Kotte (Colombo):

(1) Mr. Niroshan Nalinda Dassanayake 
Tel: 0112 851 050/ 0773 210 390 
E-mail: niroshan_n@yahoo.com

(2) Ms. K.A. Dinusha Carmel Perera 
Tel:  072 810 8087 
E-mail: dinushacperera@yahoo.com

(3) Ms. B.P. Eranga N. Maheshika 
Tel: 077-3188790 / 038-2292404 
E-mail: bperanga@yahoo.com

Deze vertalingen zullen aanvaard worden mits zij voorzien zijn van de stempel van het instituut, alsook van de naam en de handtekening van de vertaler.

De vertaling, vastgeniet aan de originele akte, zal vervolgens gelegaliseerd moeten worden door het Ereconsulaat van België in Colombo. 
  
  
Algemene opmerkingen

  • De kostprijzen dienen bevestigd te worden als u contact opneemt met de vertalers. Alle betalingen voor de vertaling van documenten dienen rechtstreeks aan de vertalers vereffend te worden.
  • De inhoud van de vertalingen dient door de belanghebbende nagekeken te worden.