Ambassade en Consulaten van België in India
Home Consulaire diensten Burgerlijke stand Overschrijving van akten van de burgerlijke stand

Overschrijving van akten van de burgerlijke stand

De buitenlandse akten van de burgerlijke stand van Belgische onderdanen kunnen in België worden overgeschreven. Het is zelfs ten zeerste aan te raden de akte te laten overschrijven. Zodra de akte is overgeschreven, kunt u er gemakkelijk afschriften of uittreksels van laten maken bij de bevoegde Belgische administratie. In sommige landen kan het verkrijgen van een afschrift of uittreksel voor veel moeilijkheden zorgen of zelfs onmogelijk blijken (bijv. omdat het register van de burgerlijke stand tijdens een oorlog of als gevolg van een natuurramp vernietigd werd).

Voornoemde akten kunnen in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw laatste woonplaats of van de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt. Indien u in België geen woon- of verblijfplaats hebt, kunt u de akte laten overschrijven in het register van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in België of van de woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn dan wel in het register van uw geboorteplaats in België of, in laatste instantie, van de Stad Brussel.

Aan welke voorwaarden moet de buitenlandse akte van de burgerlijke stand voldoen om in België te worden erkend?

De buitenlandse akte van de burgerlijke stand dient opgemaakt te zijn door de bevoegde buitenlandse lokale overheid in de in dat land gangbare vorm. De akte werd uitgereikt door de buitenlandse overheid die ze opmaakte of bij vonnis door de griffie van de rechtbank die het vonnis gewezen heeft. Buitenlandse akten moeten in elk geval voorzien zijn van de legalisatie of van de apostille van het land van herkomst.

De in een vreemde taal opgestelde akten worden door een beëdigde vertaler vertaald naar het Nederlands, het Frans of het Duits, naargelang de gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

U kunt de akte laten vertalen hetzij in het land van oorsprong, hetzij in België. Op deze website vindt u een lijst van vertalers die door de Ambassade erkend zijn. In België kan de lijst van beëdigde vertalers verkregen worden bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. In alle gevallen dient de handtekening van een beëdigde vertaler gelegaliseerd te worden.