Ambassade en Consulaten van België in India
Home Consulaire diensten Burgerlijke stand Huwelijk in India of een ander land van de jurisdictie

Huwelijk in India of een ander land van de jurisdictie

De Belgische onderdaan die in het huwelijk wenst te treden in India of een ander land van de jurisdictie (Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Bangladesh, Malediven) dient onder meer een ‘Attest van geen huwelijksbeletsel’ voor te leggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk zal plaatsvinden. Dit Attest wordt door de Ambassade of het Consulaat-Generaal uitgereikt in het Engels, nooit door een Ereconsulaat.

Voor meer inlichtingen aangaande de overige documenten die dienen voorgelegd te worden voor het huwelijk zelf, wordt u verzocht de lokale autoriteiten te contacteren.

Lijst van documenten die dienen voorgelegd te worden aan de Ambassade/het Consulaat-Generaal (origineel en niet ouder dan zes maanden) om het Attest te bekomen:

  • uittreksel van de geboorteakte;
  • inschrijvingsattest in de bevolkingsregisters van de verblijfplaats, met vermelding van uw naam en voornamen, uw Belgische nationaliteit, uw burgerlijke stand en uw adres;
  • kopie van het paspoort van uw toekomstige echtgeno(o)t(e).

Eenmaal in het bezit van deze documenten, kunt u een gescande kopie per e-mail toesturen voor verificatie. Uw toekomstige echtgeno(o)t(e) en uzelf zullen dan uitgenodigd worden voor een interview met de Consul hetzij op de Ambassade, hetzij op het Consulaat-Generaal. Dit interview is verplicht om het ‘Attest van geen huwelijksbeletsel’ te verkrijgen. Dit attest wordt doorgaans dezelfde dag afgegeven.