Nationaliteit

 1. Zuletzt aktualisiert am

Het Belgische parlement heeft een belangrijke en ingrijpende wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit aangenomen.

De belangrijkste wijzigingen werden van kracht op 01/01/2013.

Personen die niet in België verblijven, hebben niet meer de mogelijkheid om de Belgische nationaliteit vrijwillig te verwerven. Onder verblijf in België wordt verstaan dat de belanghebbende ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister in België.

Dienovereenkomstig is vanaf 01/01/2013:

 • de naturalisatie van personen die niet in België verblijven niet meer mogelijk;
 • geen enkele optieverklaring (Nationaliteitsoptie op basis van de Belgische nationaliteit van de echtgenoot en Nationaliteitsoptie tussen 18 en 22 jaar) meer mogelijk voor personen die niet in België verblijven;
 • de verklaring van bezit van staat afgeschaft;
 • de herkrijging van de Belgische nationaliteit vanuit het buitenland niet meer mogelijk.

De toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind en de behoudsverklaring van de nationaliteit, blijven zonder wijzigingen behouden.

 

1. Toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind


Principe


Indien een van de ouders Belg is en geboren in België, verwerft het kind geboren in het buitenland de Belgische nationaliteit van rechtswege. Dit kind kan bijgevolg ingeschreven worden in het consulaire bevolkingsregister van de Ambassade, mits een originele geboorteakte, waarop een apostille werd aangebracht, en een vertaling van deze geboorteakte toe te zenden, samen met een inschrijvingsformulier. Deze formaliteit laat toe een nationaal nummer toe te kennen aan het kind.

Indien de Belgische ouder geboren is in het buitenland, verwerft het kind geboren in het buitenland niet automatisch de Belgische nationaliteit. Opdat het de Belgische nationaliteit zou verkrijgen, dient de Belgische ouder de nationaliteit toe te kennen aan het kind alvorens het de leeftijd van 5 jaar bereikt. Het kind wordt Belg op het ogenblik van de ondertekening van de toekenningverklaring.


Toe te voegen documenten aan het dossier: 

 1. Originele geboorteakte, gelegaliseerd (zie hier) en vertaald in een van de Belgische nationale talen (zie hier); 
 2. Attest van nationaliteit en attest van verblijf van de Belgische ouder; deze attesten worden door de Ambassade opgemaakt voor Belgen die ingeschreven zijn in het consulaire Bevolkingsregister.

 

2. Behoudsverklaring van nationaliteit


Principe


Indien u in het buitenland geboren bent na 1 januari 1967 en alle voorwaarden op u van toepassing zijn, dient u verplicht een Behoudsverklaring van de Belgische nationaliteit af te leggen op de ambassade vóór uw 28ste verjaardag, opdat u de Belgische nationaliteit niet zou verliezen.

Deze verklaring dient afgelegd te worden vóór u 28 wordt. Gelieve de Ambassade vóór deze tijdslimiet te contacteren.

Sinds 28 december 2006 dient deze verklaring niet meer om de 10 jaar hernieuwd te worden; na de ondertekening van de eerste behoudsverklaring bent u bijgevolg Belg voor het leven.


Voorwaarden:

 1. U bent geboren in het buitenland na 1 januari 1967;
 2. U had nooit uw hoofdverblijfplaats in België tussen uw 18de en 28ste verjaardag;
 3. U bezit, naast de Belgische, een andere nationaliteit;
 4. U kunt niet aantonen dat u voor rekening van een Belgische administratie gewerkt hebt (federale overheid, gemeenschappen en gewesten, etc.) of voor een genootschap of vereniging naar Belgisch recht.


Toe te voegen documenten aan het dossier:

 1. Een recente originele geboorteakte, gelegaliseerd (zie hier) en vertaald in één van de Belgische nationale talen (zie hier).
   
 2. Een attest van nationaliteit en verblijf van de belanghebbende; deze attesten kunnen opgemaakt worden door de Ambassade voor Belgen die ingeschreven zijn in het consulaire Bevolkingsregister.

Gelieve de Ambassade of het Consulaat vooraf te contacteren voor deze nationaliteitsdossiers.